Op weg naar een nieuwe bestuurscultuur

Als we meer volwassen politiek willen, dichter bij de mensen en een meer betrouwbare overheid, dan hebben we naar mijn mening een ander type politicus en bestuurder nodig.

Minder politiek, meer nuchter en menselijk. Met een bak aan praktijkervaring. Het type politicus dat politiek niet bedrijft als een ‘war game’ waarin de hardste schreeuwer wint maar als een intelligent ‘coöperatief spel’. Met bestuurders die gedreven zijn om samen te werken met mensen met verschillende meningen vanuit een gezamenlijk verlangen naar vrijheid, solidariteit en een leefbare aarde. Met respect voor de verschillen die er zijn. Niet enkel gericht op groei maar ook op het beschermen van wat we al hebben. Hieronder mijn idee van het ‘functieprofiel’ passend bij de nieuwe gewenste bestuurscultuur:

1. Oprecht en integer

In de eerste plaats hebben we politici nodig die we kunnen vertrouwen. Mensen die zichzelf zijn en zich niet beter voordoen dan ze zijn. Authentiek, oprecht en transparant. Die zich kwetsbaar durven op te stellen. Mensen die kunnen reflecteren op zichzelf in plaats van te projecteren op anderen. Bestuurders die zich aan hun woord houden en niet recht praten wat krom is of ons met mooie praatjes manipuleren. Zij die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.

2. Dienstbaar aan de hele samenleving

Gedreven en dienstbaar aan de samenleving als geheel in plaats van dienstbaar aan het eigen ego of enkele deelbelangen. Democratisch vanuit de tenen. Politiek leiders die mensen zoveel mogelijk vrij laten en wetten niet onnodig ingewikkeld maken. Zij die andere leiders de ruimte geven om te groeien en zelf aftreden als zij niet meer de juiste persoon op de juiste plek zijn.

3. Met open oor en oog voor ieder mens

Bestuurders met een open hart en een luisterend oor. Mensen met compassie die echt contact maken. Niet veroordelen maar begripvol zijn zonder af te doen aan grenzen die gesteld moeten worden. Zij die snappen dat niet iedereen het geluk heeft in goede omstandigheden te zijn opgegroeid en goed functioneert. Die werken aan een eerlijker wereld met gevoel voor menselijke maat.

4. Deskundig en wijs

Onze samenleving en vraagstukken zijn complex. Vragen om leiderschap met een hoop intelligentie en wijsheid. Weten waar je het over hebt. Scherp kunnen analyseren en grote (holistische) verbanden doorzien. Feiten, meningen en waarden onderscheiden. In staat om een intelligente maatschappelijke dialoog te organiseren. Zien waar zaken zich naar toe bewegen zonder in paniek te raken. Kortom we hebben politiek leiders nodig die met een heldere geest en ruime blik naar mens, samenleving en rol van de overheid kijken.

5. Nuchter en krachtig verbindend

Tot slot hebben we leiders nodig die de handen uit de mouwen steken. Met de poten in de modder staan en echte resultaten behalen. Want praatjes vullen geen gaatjes. Een debat winnen lost niks op. Geen technocraten in ivoren torens maar bestuurders die nuchter,  doortastend en tegelijkertijd zorgvuldig samen met burgers aan de slag gaan. Die niet aan de leiband lopen van grote bedrijven, internationale politiek en instellingen. Bestuurders die daadwerkelijk duurzame veranderingen organiseren.

Een ander soort kiezer

Een ander soort politiek vraagt ook om een ander soort kiezer. Meer bewust, meer open en ruimdenkend. Meer wijs.

Kortom, we hebben onafhankelijk denkend en verbindend leiderschap nodig dat nuchter en liefdevol voorwaarts gaat. En dat leiderschap begint bij jezelf.

Bram Voncken

Vind je dit lijstje niet van toepassing in de harde politieke werkelijkheid van vandaag? Dan ga ik graag het gesprek met je aan. Ik denk dat genoemde kwaliteiten keihard noodzakelijk zijn om onze samenleving weer op een gezonde manier voorwaarts te helpen.