Overzicht

Vanaf het begin van de coronacrisis verwonderde ik mij over het in mijn ogen kortzichtige groepsdenken en de gevoerde angstpolitiek. Vanaf dat moment ben ik stukjes gaan schrijven die ik via LinkedIn deel. Want met de toenemende polarisatie in de samenleving en het gebrek aan eenvoud en menselijke maat in de uitvoering, lijkt het mij goed om een hoopvol perspectief te schetsen voor onszelf en het Nederland van de toekomst. Hieronder een overzicht van de stukjes die ik erover scheef:

1. Tijd om op te staan

Veel mensen, en jijzelf misschien ook, zijn verslaafd aan de waan van de dag. We luisteren dan niet werkelijk naar elkaar en naar onszelf. Problemen worden opblazen of juist genegeerd. Oplossingen te ingewikkeld gemaakt. In plaats van te klagen kunnen we beter in actie komen.

2. Het spel van onze democratie

Het gaat niet goed met onze democratie. Crises, drama en onrust stapelen zich op. Het zijn niet de minsten, mensen als Minister van Staat Herman Tjeenk Willink en voorzitter van de Sociaal Economische Raad Kim Putters die al langere tijd het beeld bevestigen van wat je een ontspoorde lobbycratie, mediacratie en technocratie mag noemen. In deze post mijn ideeën voor verandering van onze democratische spelregels.

3. Op weg naar een nieuwe bestuurscultuur

Als we meer volwassen politiek willen, dichter bij de mensen en een meer betrouwbare overheid, die echte problemen oplost, dan hebben we in mijn ogen een ander type politicus en bestuurder nodig. Minder politiek. Meer dienstbaar, nuchter en menselijk.

4. Kabinet van verbinding

Hoe zou een kabinet eruit zien dat rustig, nuchter en met gevoel voor menselijke maat zaken oplost die de afgelopen jaren uit de hand zijn gelopen? Dat stap voor stap, transparant, met de blik op de toekomst de verbinding herstelt met de mensen in het land.

5. Uitgangspunten voor het Nederland van de toekomst

De politiek maar ook wijzelf lijken de weg kwijt te zijn. Tegelijkertijd lijkt een klein maar groeiend aantal mensen bewust van de waanzin. Is de tijd rijp om breder in beweging te komen? Hieronder 10 positieve en hoopvolle uitgangspunten voor het Nederland van de toekomst: vrij, vredig en verbonden!

6. Onze grondbeginselen

Stel dat we onze Grondwet opnieuw samen zouden schrijven, hoe zou zij er dan uitzien? Hoe zouden we met een minimaal aantal regels zo prettig mogelijk kunnen samenleven?  Hierbij een vrijmoedige aanzet voor wat onze ‘grondbeginselen’ zouden kunnen zijn.

7. Klein handboek voor het simpele leven

Uiteindelijk kunnen we alles weer klein maken. In dit ‘handboekje’ een nuchtere en liefdevolle blik op onszelf, ons leven en ons ongemak.

Tot slot

Elke verandering begint met nieuwsgierigheid, bewustwording én leiderschap in jezelf. Vrijdenkers en -doeners van harte welkom om te linken via LinkedIn.

Voor de volledigheid hierbij een link naar mijn eerste artikel over het coronabeleid (najaar 2020) en de conclusies die ik 4 jaar later schreef.

Bram Voncken © 2024