Program Change Execution

  • Change management gaat over de zachte aspecten van een verandering die keihard van belang zijn om het gewenste resultaat te behalen.
  • Hoe stel je een team samen en hoe creëer je een gezamenlijke drive met al je stakeholders?
  • In welke stappen doorloop je een veranderproces en hoe kun je in korte tijd een weg omlaag ombuigen in een weg omhoog?
  • Welke elementen spelen nog meer een rol om uiteindelijk succesvol te zijn en hoe geef je daar invulling aan.

Program Change Execution

Helpt organisaties om een nieuw of bestaand verandertraject in goede banen te leiden en de succeskans te vergroten. Gedurende een overeengekomen periode ben je verzekerd van een schaduwmanager / change director die jou helpt de juiste beslissingen te nemen en valkuilen te omzeilen. Met scherpe analyses strategisch, organisatorisch en communicatief. Begeleiding van key workshops en indien nodig interventies.

Het programma is gericht op het bereiken van een succesvolle verandering én het duurzaam vergroten van het eigen vermogen om complexe en gevoelige situaties in goede banen te leiden.

Aanpak

Gedurende de looptijd van een verandertraject worden opdrachtgevers en opdrachtnemers begeleid bij de realisatie van het programma. Een ervaren verandermanager faciliteert workshops en interventies. De volgende stappen worden gezet:

  1. Intake: in gesprek met de opdrachtgever en/of de opdrachtnemer wordt de situatie besproken en de te volgen aanpak.
  2. Interviews: in interviews met de belangrijkste stakeholders worden de issues en gevoeligheden in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een analyse gemaakt en plan van aanpak. Deze wordt besproken met de opdrachtgever en opdrachtnemer.
  3. Change Management Executive Workshop: in de workshop worden de resultaten van de interviews en mogelijke aanpak besproken met de relevante stakeholders. Het doel is issues, zorgen of pijn op tafel te leggen én het bepalen van een gemeenschappelijk vertrekpunt, de doelstelling die bereikt moet worden en de weg daar naar toe. Dit moet leiden tot concrete afspraken.
  4. Change Execution: draait primair om het uitvoeren van de afspraken, bewaken van de ‘verandermonitor’ en bijsturen. Indien nodig vinden ‘interventies’ plaats en worden aanvullende workshops georganiseerd.
  5. Afronding: in het afrondend gesprek met de opdrachtgever en/of opdrachtnemer wordt de veranderaanpak en het resultaat geëvalueerd en afspraken gemaakt over vervolgstappen.

Visie op verandermanagement

  • Stakeholders: iedereen aan boord! Betrek de juiste mensen vanaf het begin van de verandering zodat je met de juiste dingen bezig bent. Zorg voor open, heldere communicatie.
  • Visie: de neuzen dezelfde kant op! Zorg dat er een gezamenlijke urgentie en ambitie is en vertaal die in concrete en haalbare afspraken en planning.
  • Organisatie: mensen op de juiste plek! Bouw een organisatie met veel energie en eigen verantwoordelijkheid. Dedicated.
  • Efficiency: verspil geen energie! Houd de verandering aantrekkelijk door het minimaliseren van bureaucratie en maximaliseren van werkplezier. Vier succes.
  • Leiderschap: geef het goede voorbeeld! Ondersteun en coach het management. “Wees trouw aan jezelf, anderen tot steun en inspireer en organiseer mensen om aan iets te werken dat groter is dan wijzelf.”

Senior change director

Bram Voncken is bedrijfskundig ingenieur en heeft ruim 25 jaar ervaring met het leidinggeven aan complexe organisaties en veranderingen o.a. bij KPN, Accenture, NS, KVK, provincie en gemeente. Zo mocht hij bij NS leidinggeven aan de overstap van papieren kaartjes naar OV-chipkaart. Een lastig traject met grote impact op medewerkers, reizigers en andere stakeholders. Als workshopleider en trainer/coach was hij betrokken bij uiteenlopende verandertrajecten en als lijnmanager was hij verantwoordelijk voor de werving, inhuur en begeleiding van project/programmamanagers. In zijn vrije tijd is hij actief op gebied van theatermaken, filosofie en beeldende kunst. Dit helpt hem om met frisse blik te blijven kijken naar het ‘spel’ dat we spelen binnen bedrijven en organisaties.

In welke gevallen kan dit helpen

Program Change Execution helpt als je te weinig ervaring/skills in huis hebt om een lastig verandertraject in goede banen te leiden of als het afbreukrisico zeer hoog is en je risico’s zo klein mogelijk wilt houden. Dat kan zowel bij nieuwe verandertrajecten als bij vastgelopen trajecten nuttig zijn. De begeleiding verloopt in nauw overleg met opdrachtgever en/of opdrachtnemer. Met een relatief kleine investering, voorkom je grote zorgen en extra kosten later.

Prijs

Vast bedrag voor een overeengekomen periode. Indien gewenst met resultaatverplichting.


Wil je een complex en gevoelig verandertraject in goede banen leiden? Vraag informatie aan of neem contact op via 06-2158 6281.

Aanvraag informatie: Program Change Execution


VIMC > verbindend / voorwaarts
Sterrenbos 51, 3511 ET, Utrecht
© 2010 – 2023 VIMC