Home

Een organisatie die wil veranderen heeft veranderkracht nodig. De motivatie en het vermogen om zich voortdurend te ontwikkelen en in te spelen op de veranderingen in de omgeving. Helaas ontbreekt deze veranderkracht soms. Gewenste veranderingen leveren niet op wat er van werd verwacht. Sommige projecten mislukken zelfs nadat er vele miljoenen aan zijn uitgegeven, zoals onlangs bij De Sociale Verzekeringsbank. Jammer … en niet nodig.

Blijvend waardevolle veranderingen realiseren

Welkom op mijn website, ik ben Bram Voncken, zelfstandig interim-manager en organisatieadviseur. Ik ben van huis uit bedrijfskundig ingenieur en ik help organisaties om beter te presteren. Om lastige veranderingen zoals innovaties en reorganisaties tot een succes te maken. Ik doe dat inmiddels 25 jaar en heb brede ervaring in verschillende sectoren en rollen. Zo mocht ik bij NS als programmamanager leidinggeven aan de succesvolle overstap naar de OV-chipkaart. Een prachtige uitdaging met brede impact op het bedrijf, 9 miljoen reizigers en veel stakeholders. 

De organisatie in beweging brengen

Ik ben benieuwd wie jij bent en voor welke uitdaging jij staat. Welke verandering wil jij realiseren en  is daar voldoende draagvlak voor of juist weerstand tegen? Loopt een project of programma volgens planning of uit budget? Zit jouw organisatie goed in haar vel of wordt er veel energie verspild? Is een manager uit jouw team (tijdelijk) weggevallen of heb je een kwartiermaker nodig die een nieuwe afdeling inricht? Zoek je iemand die jou helpt om de organisatie effectief en efficiënt in beweging te brengen?

Ik help je graag: persoonlijk, doelgericht en met een frisse blik!

Programma▪management

Als programma- of projectmanager help ik je om een complexe, multidisciplinaire en politiek gevoelige verandering of transitie te realiseren. Het kan gaan om de opzet, ontwikkeling en introductie van een nieuw product of nieuwe dienst, proces of systeem. Of een migratie, reorganisatie, fusie enzovoorts. Natuurlijk in nauwe samenwerking met alle stakeholders.  Lees hier verder.

Interim▪management

Als interim-manager help ik je door tijdelijk leiding te geven aan een operationeel, commercieel, innovatie/projecten of HR team. Dat kan zijn ter overbrugging, als kwartiermaker of als crisismanager. De focus ligt op het sturen op resultaat, people management, oplossen van langlopende issues, realiseren van noodzakelijke veranderingen en/of versterken van operational excellence. Lees hier verder.

Verander▪management

Ik kan je ook helpen om de veranderkracht van je hele organisatie te vergroten of je begeleiden bij een concrete verandering of transitie. Daarnaast begeleid ik programma/projectmanagers en directeuren door ‘personal training & coaching on the job’. Lees hier verder.

 

Wil je jouw organisatie versterken en succesvol veranderingen realiseren? Bel mij gerust op 06-2158 6281 voor een vrijblijvende kennismaking.


VIMC   >  veranderen met impact  >
Sterrenbos 51, 3511 ET, Utrecht
bramvoncken@vimc.nl
+316 2158 6281
© 2007 – 2018 VIMC